0_vuon-zen-1.jpg

[VIETWORLD] Thành phố Cà phê: Đô thị chữa lành đầu tiên Việt Nam

21-09-2021

(Vietworld.world) Bảo vệ sức khỏe cư dân bằng hệ sinh thái, các không gian kiến trúc chữa lành… đã giúp thành phố Cà phê trở thành lựa chọn của nhiều người khi muốn sở hữu ngôi nhà ‘3 trong 1’ vừa sống, làm việc, nghỉ dưỡng

content 1 mobi
content 2 mobi
content 2
ct9
ct11
ct12
ct14