0_6-ty-phu-viet-duoc-the-gioi-vinh-danh-nam-2023.png

[VIETWORLD] 6 tỷ phú Việt được thế giới vinh danh năm 2023

19-12-2023

(Vietworld.world) Theo danh sách tỷ phú thế giới năm 2023 của Forbes (công bố hồi tháng 4/2023), Việt Nam có 6 đại diện với tổng tài sản trị giá 12,6 tỷ USD.

content 1 mobi
content 2 mobi
content 2
ct9
ct11
ct12
ct14