• Trang chủ
  • Tạp chí quốc tế - Viet World US
  • > Tag
  • > Tạp chí quốc tế
0_z5237403817309_8e8d2cc5360026cdb55a78526fb474fe.jpg

[VIETWORLD] Giáo sư Việt vào hội đồng biên tập tạp chí quốc tế uy tín

11-03-2024

(Vietworld.world) Đầu tháng 3-2024, giáo sư Nguyễn Đình Đức chính thức trở thành thành viên hội đồng biên tập tạp chí quốc tế về khoa học và công nghệ hàng không vũ trụ, Nhà xuất bản Elsevier, Hà Lan.

content 1 mobi
content 2 mobi
content 2
ct9
ct11
ct12
ct14