305743_z5095161850673_7f1b3c83a0f5d4a1cf3e8e5dae389883.jpg

Phủ Tiên Hương - Phủ thờ Mẫu tại huyện Quốc Oai, TP.Hà Nội trở thành điểm đến tâm linh đạt Kỷ lục Việt Nam

22-01-2024

(Kỷ lục – VietKings) Vào ngày 21/01/2024, tại Phủ Tiên Hương (Xóm 7, xã Phú Cát, huyện Quốc Oai, TP.Hà Nội), Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) đã trao Kỷ lục tới Đồng thầy, Nghệ nhân Nguyễn Đức Hiển cho công trình tâm linh Phủ Tiên Hương - Phủ thờ Mẫu có hệ thống cửa võng độc đáo, trang trí nhiều họa tiết chư Tiên, chư Thần, chư Thánh trong hệ thống Tam phủ, Tứ phủ.

content 1 mobi
Trang 1 của 5 trang (45 bài)12345>>>
content 2 mobi
content 2
ct9
ct11
ct12
ct14