0_z4603695757304_aa0605886a6f359cfc2756b02e1f4a8b.jpg

Khánh thành Bang Onsen Spa & Resort: Suối Bang chính thức được công nhận Kỷ lục là suối khoáng nóng có độ sôi cao nhất Việt Nam

14-08-2023

[Kyluc.vn] - Tối ngày 14/8/2023, Suối khoáng nóng Bang (xã Kim Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) thuộc nội khu Bang Onsen Spa & Resort của Công ty CP Tập đoàn Trường Thịnh đã chính thức được công nhận Kỷ lục về độ sôi cao nhất Việt Nam.

content 1 mobi
content 2 mobi
content 2
ct9
ct11
ct12
ct14