0_3-1656591937179727748916.jpg

[VIETWORLD SALE] Gần 500 tấn 'Cơm Việt Nam Rice' sẽ bày bán tại đại siêu thị Carrefour, lớn nhất châu Âu

01-07-2022

(Vietworld.world) Gần 500 tấn gạo thương hiệu "Cơm Việt Nam Rice" đang được vận chuyển bằng đường biển và sẽ tới Đức, Hà Lan, Pháp vào tháng 7. Đặc biệt, lượng gạo xuất khẩu sang Pháp sẽ được bày bán tại hệ thống đại siêu thị lớn nhất châu Âu - Carrefour.

content 1 mobi
content 2 mobi
content 2
ct9
ct11
ct12
ct14