0_z4935145641847_abb1d8f77b2389d9b03562031f044f86.jpg

Chế biến tô bún Cù kỳ đặc biệt trên du thuyền, SeaLife Group lập Kỷ lục để quảng bá Ẩm thực - Đặc sản Quảng Ninh

02-12-2023

(Kỷ lục - VietKings) Vào tối ngày 01/12/2023, trên du thuyền Sea Octopus, tại Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh, Bát bún Cù Kỳ lớn nhất do Công ty TNHH SeaLife Group chế biến đã thiết lập Kỷ lục Việt Nam

content 1 mobi
content 2 mobi
content 2
ct9
ct11
ct12
ct14