0_z5361779207804_c00d3527d8d4cc6f9aa614a4ae85fcb7.jpg

[VIETWORLD] Nâng tầm kỹ sư người Việt trên sản phẩm điện thoại Samsung

19-04-2024

(Vietworld.world) Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào xử lý ngôn ngữ tự nhiên đang là xu thế phát triển giúp xóa bỏ khoảng cách về ngôn ngữ giao tiếp giữa con người.

content 1 mobi
Trang 1 của 4 trang (35 bài)1234>>>
content 2 mobi
content 2
ct9
ct11
ct12
ct14