0_sodotuduy.jpg

[VIETWORLD] Đưa dấu ấn Việt Nam vào kho Sơ đồ tư duy thế giới

09-07-2022

(Vietworld.world) Cuộc thi Vẽ Sơ đồ tư duy quốc tế 2022 là cơ hội để người Việt thể hiện khả năng sáng tạo, đồng thời tưởng nhớ Tony Buzan, người có công tạo nên hình thức ghi chú này.

content 1 mobi
content 2 mobi
content 2
ct9
ct11
ct12
ct14