0_tra-sua.jpg

Thị trường đấu giá Thế giới - P314. Tấm bình phong hoa sen của 'ông hoàng hội họa Trung Quốc' Trương Đại Thiên bán được giá 32 triệu USD

06-04-2023

(Kyluc.vn) - Bình phong hình hoa sen của Trương Đại Thiên được bán ở mức 251,6 triệu HKD (32 triệu USD).

content 1 mobi
Trang 1 của 3 trang (23 bài)123>>>
content 2 mobi
content 2
ct9
ct11
ct12
ct14