0_chang-hoang-da-a.jpg

[VIETWORLD] Sự kiện nổi bật - Sách ảnh của nhà bảo tồn người Việt “lọt vào mắt xanh” của nhà xuất bản quốc tế

18-06-2021

Hai sách tranh về động vật của Trang Nguyễn, sinh năm 1990 ở Hà Nội, được NXB Kim Đồng bán bản quyền cho NXB Anh - Pan Macmillan.

content 1 mobi
Trang 5 của 13 trang (121 bài)<<<12345...>>>
content 2 mobi
content 2
ct9
ct11
ct12
ct14