0_ipiccy_image-2023-12-13T151956-627.jpg

VietKings, VietBooks phối hợp Viện Kỷ lục Việt Nam chính thức phát hành ấn phẩm Kỷ lục - Top - Best Quảng Bình

13-12-2023

(Kyluc.vn) Tháng 12/2023, ấn phẩm Kỷ lục-Top-Best Quảng Bình chính thức ra mắt. Đây là ấn phẩm thứ ba được phát hành trong bộ sách Kỷ lục-Top-Best địa phương do Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings), Viện Kỷ lục Việt Nam kết hợp với Công ty Sách số Việt Nam - VietBooks và Nhà xuất bản Thông tấn thực hiện.

content 1 mobi
Trang 2 của 13 trang (121 bài)<<<12345...>>>
content 2 mobi
content 2
ct9
ct11
ct12
ct14