0_z5362895440111_44200e7721cbe2edd52275935d50b735.jpg

[VIETWORLD] Ngày Sách và Văn hóa đọc dành cho người Việt ở nước ngoài

19-04-2024

(Vieworld.world) Không chỉ diễn ra sôi nổi ở các địa phương trong nước, nhiều hoạt động hướng đến và kêu gọi kiều bào Việt Nam ở nước ngoài hưởng ứng Ngày Sách cũng được tổ chức đa dạng.

content 1 mobi
Trang 1 của 12 trang (119 bài)12345...>>>
content 2 mobi
content 2
ct9
ct11
ct12
ct14