0_Rung-ngap-man-01.jpg

TOP 100 kỷ lục bất biến Việt Nam (P.36): Rừng ngập mặn Cần Giờ (TP.Hồ Chí Minh) – Khu dự trữ sinh quyển thế giới đầu tiên tại Việt Nam

30-07-2022

(kyluc-top) – Rừng ngập mặn Cần Giờ được công nhận là Khu Dự trữ sinh quyển thế giới đầu tiên ở Việt Nam vào năm 2000. Qua hơn 20 năm, đến nay, rừng ngập mặn Cần Giờ giữ vững vai trò là lá phổi xanh bảo vệ cho thành phố trọng điểm phía Nam.

content 1 mobi
content 2 mobi
content 2
ct9
ct11
ct12
ct14