305017_img1445-16236387355591609798741.jpg

[VIETWORLD] Xóm người Hoa làm bánh bá trạng Tết Đoan Ngọ

21-06-2023

(Vietworld.world) Một tuần nay, các gia đình người Hoa trên đường Gia Phú, quận 6, bắt đầu tất bật gói hàng chục nghìn bánh bá trạng để bán dịp Tết Đoan Ngọ.

content 1 mobi
content 2 mobi
content 2
ct9
ct11
ct12
ct14