0_11-1681360042343-168137340253613965964.jpg

[VIETWORLD] Phát hiện 22 hang động nguyên sơ và 'rất khác biệt' ở Quảng Bình

14-04-2023

(Vietworld.world) Trong chuyến khảo sát kéo dài 3 tuần, Hiệp hội Hang động Hoàng gia Anh (BCRA) đã phát hiện thêm hàng chục hang động còn nguyên sơ và "rất khác biệt" tại Quảng Bình.

content 1 mobi
Trang 2 của 5 trang (50 bài)<<<12345>>>
content 2 mobi
content 2
ct9
ct11
ct12
ct14