0_z5123179283496_c944ba9772255586be191dfeb3d6b3c4.jpg

Nắng Xuân - Bộ sưu tập quà tặng gốm sứ Bát Tràng chế tác thủ công đắp nổi trên chất liệu men 3D của Vạn An Lộc thiết lập Kỷ lục

31-01-2024

Kỷ lục - VietKings) “Nắng xuân” – Bộ sưu tập quà tặng gốm sứ Bát Tràng chế tác thủ công đắp nổi trên chất liệu men 3D có số lượng nhiều nhất (113 mẫu) của Công ty TNHH Gốm sứ Vạn An Lộc vừa chính thức được ghi nhận Kỷ lục Việt Nam.

content 1 mobi
Trang 1 của 36 trang (358 bài)12345...>>>
content 2 mobi
content 2
ct9
ct11
ct12
ct14