0_tranthibichngoc.jpg

[VIETWORLD] Nhà sản xuất phim Trần Thị Bích Ngọc làm giám khảo Liên hoan phim quốc tế Tokyo

28-09-2023

(Vietworld.world) Liên hoan phim quốc tế Tokyo (TIFF) vừa công bố những tác phẩm tham dự và những điểm nổi bật của sự kiện trong lần tổ chức thứ 36.

content 1 mobi
content 2 mobi
content 2
ct9
ct11
ct12
ct14