0_2_20231226090423.jpg

[VIETWORLD] Phim của đạo diễn gốc Việt vào top 15 đề cử cuối cùng của Oscar 2024

28-12-2023

(Vietworld.world) The Taste of Things - bộ phim của đạo diễn Trần Anh Hùng - lọt vào danh sách đề cử rút gọn của Oscar 2024.

content 1 mobi
content 2 mobi
content 2
ct9
ct11
ct12
ct14