0_z5170332647468_c7d66d188878e0af1f27600db7ee10b9.jpg

[VIETWROLD] Người nặng lòng đưa giảng dạy tiếng Việt vào Đại học Harvard

18-02-2024

(Vietworld.world) 12 năm giảng dạy tiếng Việt tại Đại học Lomonosov (Liên Xô), 30 năm giảng dạy tiếng Việt tại Đại học Harvard (Mỹ) và ngay cả khi nghỉ hưu, GS Ngô Như Bình, kiều bào tại Mỹ, vẫn đau đáu một suy nghĩ là làm thế nào để nhiều người nước ngoài nói được tiếng Việt và hiểu hơn về đất nước Việt Nam.

content 1 mobi
Trang 1 của 2 trang (17 bài)12>>>
content 2 mobi
content 2
ct9
ct11
ct12
ct14