305411_ipiccy_image-2023-11-04T162459-505.jpg

Lifebuoy xác lập Kỷ lục Việt Nam với mô hình trò chơi Ô ăn quan mang thông điệp Rửa tay sạch khuẩn

04-11-2023

(Kỷ lục - Vietkings) Chiều ngày 04/11/2023, Mô hình Bộ trò chơi Ô ăn quan thông điệp sạch khuẩn của nhãn hàng Lifebuoy chính thức xác lập Kỷ lục Việt Nam. Đây là Kỷ lục thứ 2 của nhãn hàng được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) ghi nhận trong năm 2023.

content 1 mobi
content 2 mobi
content 2
ct9
ct11
ct12
ct14