300685_3c343a8b6b0fa351fa1e.jpg

Vườn tâm hồn của KLGTG Trần Quốc Phúc – tác phẩm hội họa giáo dục nhân cách có một không hai

12-11-2021

Tác phẩm “VƯỜN TÂM HỒN” của tác giả Kỷ lục gia Thế giới Trần Quốc Phúc là một Bộ cẩm nang hỗ trợ giáo dục nhân cách trẻ đã được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam – VIETKINGS xác lập Kỷ lục Việt Nam về “Ứng dụng giáo dục nhân cách con người” (2015) và Liên minh Kỷ lục Thế giới – WORLDKINGS xác lập Kỷ lục Thế giới cũng với nội dung trên vào năm 2019. Trước đó 2 năm (2017), tác phẩm VƯỜN TÂM HỒN đã vinh dự đón nhận “Đĩa Vàng Cống hiến” do Viện Nội dung Kỷ lục Thế giới (WRCA) trao tặng.

content 1 mobi
content 2 mobi
content 2
ct9
ct11
ct12
ct14