• Trang chủ
  • Nhà nghiên cứu 103 tuổi - Viet World US
  • > Tag
  • > Nhà nghiên cứu 103 tuổi
0_PHB02581.jpg

Nhà Nghiên cứu, Kỷ lục gia 103 tuổi Nguyễn Đình Tư đón nhận bằng Bách niên trường thọ

01-07-2023

(Kỷ lục - VietKings) Nhà nghiên cứu, Kỷ lục gia Nguyễn Đình Tư sinh ngày 12/3/1920 tại quê tổng Võ Liệt, nay là xã Thanh Chi, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An. Hiện đang sinh sống và nghiên cứu tại TP.Hồ Chí Minh. Cụ đã có hành trình hơn 80 năm lao động, sáng tạo, cống hiến, đóng góp nhiều nội dung đặc biệt giá trị về văn hóa, lịch sử, địa chí của các vùng miền, tỉnh/thành phố Việt Nam. Cụ chính là tác giả của hơn 60 cuốn sách nghiên cứu về địa danh hành chính, lịch sử Nam Bộ và TP.Hồ Chí Minh.

content 1 mobi
content 2 mobi
content 2
ct9
ct11
ct12
ct14