• Trang chủ
  • Nhà máy tại việt nam - Viet World US
  • > Tag
  • > Nhà máy tại việt nam
0_lego-xay-nha-may-tai-vn.jpg

[VIETWORLD] Tập đoàn Lego đầu tư hơn 1 tỷ USD xây dựng nhà máy tại Việt Nam

15-12-2021

(Vietworld.world) Khi hoàn thành, đây sẽ là nhà máy thứ sáu của Lego trên thế giới và thứ hai ở châu Á và là nhà máy trung hòa carbon đầu tiên của Lego.

content 1 mobi
content 2 mobi
content 2
ct9
ct11
ct12
ct14