0_PHB02581.jpg

Nhà Nghiên cứu, Kỷ lục gia 103 tuổi Nguyễn Đình Tư đón nhận bằng Bách niên trường thọ

01-07-2023

(Kỷ lục - VietKings) Nhà nghiên cứu, Kỷ lục gia Nguyễn Đình Tư sinh ngày 12/3/1920 tại quê tổng Võ Liệt, nay là xã Thanh Chi, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An. Hiện đang sinh sống và nghiên cứu tại TP.Hồ Chí Minh. Cụ đã có hành trình hơn 80 năm lao động, sáng tạo, cống hiến, đóng góp nhiều nội dung đặc biệt giá trị về văn hóa, lịch sử, địa chí của các vùng miền, tỉnh/thành phố Việt Nam. Cụ chính là tác giả của hơn 60 cuốn sách nghiên cứu về địa danh hành chính, lịch sử Nam Bộ và TP.Hồ Chí Minh.

content 1 mobi
  • 0_cu.jpg

    VIETKINGS trao tặng bằng Tôn vinh Giá trị Nội dung Kỷ lục đến Nhà Nghiên cứu Nguyễn Đình Tư - 102 tuổi

    11-11-2022

    (KỶ LỤC - VIETKINGS) Ngày 11/11/2022, tại UBND quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) đã trao tặng bằng Tôn vinh Giá trị Nội dung Kỷ lục đến Nhà Nghiên cứu Nguyễn Đình Tư (sinh năm 1920). Ở tuổi 102, cụ đã có quá trình 80 năm lao động, sáng tạo, cống hiến, đóng góp nhiều nội dung đặc biệt giá trị về văn hóa, lịch sử, địa chí của các vùng miền, tỉnh/thành phố Việt Nam với gần 60 tác phẩm đã xuất bản.

content 2 mobi
content 2
ct9
ct11
ct12
ct14