0_nam-sinh-1-670.jpg

[VIETWORLD] Nam sinh Việt học trường nghệ thuật top 1 Trung Quốc, đoạt giải phim quốc tế

12-01-2024

(Vietworld.world) Đạt học bổng toàn phần tại Học viện Hý kịch Trung ương Trung Quốc, chàng lãng tử Nguyễn Tuấn Kiên đã bỏ túi nhiều giải thưởng quốc tế, viết lên hành trình đam mê với môn nghệ thuật thứ 7.

content 1 mobi
Trang 1 của 2 trang (11 bài)12>>>
content 2 mobi
content 2
ct9
ct11
ct12
ct14