305200_jj.jpg

[VIETWORLD] Việt Nam trong top 15 quốc gia người nước ngoài muốn định cư nhất

29-08-2023

(Vietworld.world) Bảng xếp hạng 53 quốc gia/vùng lãnh thổ mà người nước ngoài muốn định cư nhất vừa được InterNations công bố.

content 1 mobi
content 2 mobi
content 2
ct9
ct11
ct12
ct14