• Trang chủ
  • Mỗi ngày một phát minh - Viet World US
  • > Tag
  • > Mỗi ngày một phát minh
0_kyluc-vn_vietworld-world_moi-ngay-mot-phat-minh_65.jpg

Mỗi ngày một phát minh (65): Bàn chảy đánh răng thông minh Magik

09-08-2018

Bàn chải đánh răng thông minh Kolibree Magik sử dụng một trò chơi AR để ngăn chặn sâu răng.

content 1 mobi
Trang 1 của 7 trang (61 bài)12345...>>>
content 2 mobi
content 2
ct9
ct11
ct12
ct14