• Trang chủ
  • Mỏ kim cương sâu nhất thế giới - Viet World US
  • > Tag
  • > Mỏ kim cương sâu nhất thế giới
0_0_18a.jpg

[Viện Kỷ Lục Châu Âu (EURI) - Đề Cử - P.123] - Mir mine (Nga): Mỏ kim cương lộ thiên sâu nhất thế giới

18-05-2021

(Kyluc.vn - Vietworld.world) Mir mine, Nga là mỏ kim cương lộ thiên sâu nhất thế giới. Đường kính của mỏ kim cương Mir lên tới 1,2km.

content 1 mobi
content 2 mobi
content 2
ct9
ct11
ct12
ct14