0_thao-nguyen-dong-lam-mong-co-thu-nho-giua-long-xu.jpg

[VIETWORLD] Thảo nguyên Đồng Lâm: “Mông Cổ thu nhỏ” giữa lòng xứ Lạng

03-10-2023

(Vietworld.world) Không cần phải đến chốn Mông Cổ xa xôi mới có được trải nghiệm cưỡi ngựa trên thảo nguyên, giờ đây du khách có thể hiện thực hóa giấc mơ của mình ngay tại Việt Nam, đó chính là thảo nguyên Đồng Lâm.

content 1 mobi
content 2 mobi
content 2
ct9
ct11
ct12
ct14