0_z5251547894070_e1ead1e05e7a4d78c2c2b63dfc92a05e.jpg

Vịnh Lăng Cô (Thừa Thiên Huế) – TOP 10 vùng vịnh đẹp của Việt Nam (P.3) – [VIETKINGS-TOPPLUS – Hành trình TOP Việt Nam]

18-03-2024

(kyluc.vn) E ấp nghiêng mình bên sông nước mây trời, vịnh Lăng Cô sở hữu vẻ đẹp được ví như chốn “bồng lai tiên cảnh”.

content 1 mobi
content 2 mobi
content 2
ct9
ct11
ct12
ct14