0_thu-la-bo-di-rung-day-bo-rao-que-xuat-ban-nuoc-ngo.jpg

[VIETNAM SALES] Những loại lá cây bỏ đi rụng đầy bờ ao lại thu về bộn tiền cho nông dân Việt khi xuất bán nước ngoài

29-04-2021

Cùng với lá chuối, lá bàng thì lá tre tươi và khô đang được nhiều tiểu thương thu mua để xuất khẩu sang các nước làm vật liệu gói bánh, gói thực phẩm với giá không hề rẻ.

content 1 mobi
content 2 mobi
content 2
ct9
ct11
ct12
ct14