0_7a9afc69962652780b37.jpg

[WOWTIMES - Niên lịch & Thành tựu Việt Nam 2022] - Làng nghề rắn xã Vĩnh Sơn (Vĩnh Phúc) - hơn 43 năm gìn giữ và phát huy nghề nuôi rắn truyền thống

06-09-2022

(kyluc.vn) - Làng nghề nuôi rắn xã Vĩnh Sơn là một trong các làng nghề nuôi rắn truyền thống lâu đời của Việt Nam còn tồn tại và phát triển cho đến ngày nay. Làng nghề hiện chủ yếu nuôi rắn hổ mang và chế biến các sản phẩm từ rắn, đồng thời đẩy mạnh nghề truyền thống kết hợp với các loại hình du lịch, dịch vụ

content 1 mobi
Trang 1 của 7 trang (61 bài)12345...>>>
content 2 mobi
content 2
ct9
ct11
ct12
ct14