0_tan-hoa-tu-ron-lu-den-lang-du-li.jpg

[VIETWORLD] Một vùng đất tại Quảng Bình được vinh danh là Làng du lịch tốt nhất thế giới

08-11-2023

(Vietworld.world) Một vùng đất tại vùng núi Quảng Bình vừa được Tổ chức Du lịch thế giới vinh danh là Làng du lịch tốt nhất thế giới. Đây là làng duy nhất của Đông Nam Á được chọn vào danh sách này.

content 1 mobi
content 2 mobi
content 2
ct9
ct11
ct12
ct14