0_z5475068196675_45c14dd70ac6572c1592d44fb8cc1ed6.jpg

[WOWTIMES - VIETKINGS] Bưu điện Thành phố Hải Phòng (1905-2024) - Trung thành, dũng cảm, sáng tạo, nghĩa tình - Top 100 đơn vị trên 100 tuổi còn hoạt động tại Việt Nam 2024 - P.41

25-05-2024

(WOWTIMES - VIETKINGS) Bưu điện Thành phố Hải Phòng là một trong những bưu điện có tuổi đời "thọ" nhất Việt Nam. Tính tới nay, trải qua gần 119 xây dựng và phát triển, nơi đây không chỉ là trung tâm thông tin liên lạc mà còn là biểu tượng văn hóa của người dân đất Cảng.

content 1 mobi
Trang 1 của 210 trang (2100 bài)12345...>>>
content 2 mobi
content 2
ct9
ct11
ct12
ct14