0_kyluc-vn_vietworld-world_moi-ngay-mot-phat-minh_64.jpg

Mỗi ngày một phát minh (64): Túi khí đeo hông HELITE dành cho người cao tuổi

08-08-2018

Túi khí bảo vệ hông của HELITE không phải là hệ thống duy nhất của loại hình bảo vệ này, nhưng nó là một trong những sản phẩm tiên phong trong việc bảo vệ cá nhân, đặc biệt ở người cao tuổi.

content 1 mobi
content 2 mobi
content 2
ct9
ct11
ct12
ct14