0_334933435-1209855563237832-609-5900-9927-167823481.jpg

[VIETWORLD] Du học sinh Việt nhận giải nhân viên xuất sắc Nam Australia

09-03-2023

(Vietworld.world) Hoàng Thu Thảo, 27 tuổi, được trao giải nhân viên xuất sắc của thủ hiến bang Nam Australia trong lĩnh vực Công tác xã hội và Dịch vụ công.

content 1 mobi
Trang 1 của 2 trang (16 bài)12>>>
content 2 mobi
content 2
ct9
ct11
ct12
ct14