0_1-anh-ca-nhan-6596.png

[VIETWORLD] Chàng trai Phú Thọ giành học bổng tiến sĩ 7 trường top đầu thế giới

31-01-2024

(Vietworld.world) Sau gần hai năm chuẩn bị hồ sơ, Bùi Ngọc giành học bổng tiến sĩ của 7 trường tại Mỹ, trong đó có bốn trường thuộc nhóm đại học tư thục danh giá Ivy League, gồm: Columbia, Cornell, Harvard, Rice, UCLA, UC San Diego và Yale.

content 1 mobi
Trang 1 của 7 trang (62 bài)12345...>>>
content 2 mobi
content 2
ct9
ct11
ct12
ct14