• Trang chủ
  • Hành trình xuyên việt - Viet World US
  • > Tag
  • > Hành trình xuyên việt
0_duong-sat-16777307528491054259968-69-0-632-900-cro.jpg

[VIETWORLD] Hành trình xuyên Việt độc đáo trên tàu Thống Nhất lên báo Anh

02-03-2023

(Vietworld.world) "Cách tốt nhất để khám phá Việt Nam là hãy đi trên chuyến tàu Thống Nhất mang tính biểu tượng", Andrew Eames viết trên báo Anh Independent.

content 1 mobi
content 2 mobi
content 2
ct9
ct11
ct12
ct14