0_a9wo.jpg

[VIETWORLD] Trình diễn những tích trò cổ truyền của rối nước Việt Nam tại Hàn Quốc

09-08-2022

(Vietworld) Các nghệ sỹ thuộc Viện Nghiên cứu Bảo tồn và Phát huy văn hóa dân tộc sẽ có chuyến biểu diễn, giao lưu giới thiệu nghệ thuật múa rối Việt Nam tại Hàn Quốc trong gần 1 tháng.

content 1 mobi
Trang 3 của 9 trang (90 bài)<<<12345...>>>
content 2 mobi
content 2
ct9
ct11
ct12
ct14