0_Cao-nguyen-da-dong-van-01.jpg

TOP 100 kỷ lục bất biến Việt Nam (P.30): Cao nguyên đá Đồng Văn (Hà Giang) – Công viên địa chất toàn cầu đầu tiên tại Việt Nam

27-07-2022

(kyluc-top) – Nằm ở độ cao trung bình từ 1.000 – 1.600m so với mực nước biển, cao nguyên đá Đồng Văn trải rộng trên 4 huyện: Quản Bạ, Yên Minh, Mèo Vạc và Đồng Văn. Ngày 3/10/2010, cao nguyên đá Đồng Văn trở thành công viên địa chất toàn cầu đầu tiên tại Việt Nam và thứ 2 ở Đông Nam Á.

content 1 mobi
Trang 2 của 5 trang (42 bài)<<<12345>>>
content 2 mobi
content 2
ct9
ct11
ct12
ct14