0_Thuoc-nam-long-nhung-dieu-sau-da.jpg

[VIETWORLD] Lý do cáp treo Hòn Thơm liên tục lọt “mắt xanh” của báo chí quốc tế

29-11-2023

(Vietworld.world) Là một trong những điểm đặc trưng nhất khi nhắc tới du lịch Phú Quốc, cáp treo Hòn Thơm liên tục được truyền thông quốc tế liệt kê vào danh sách những trải nghiệm nên thử khi tới đảo Ngọc.

content 1 mobi
content 2 mobi
content 2
ct9
ct11
ct12
ct14