0_huong-den-xay-dung-mot-ngoi-chua-cua-nguoi-viet-o.jpg

[VIETWORLD] Hướng đến xây dựng một ngôi chùa của người Việt ở Malaysia

17-01-2024

(Vietworld.world) Với sự hỗ trợ của Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài (BAOOV), Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Malaysia (VMBIZ) đã tổ chức lễ cúng tiến chuông đồng cho Chùa Ti-Ratana Heights ở thủ đô Kuala Lumpur.

content 1 mobi
Trang 1 của 2 trang (20 bài)12>>>
content 2 mobi
content 2
ct9
ct11
ct12
ct14