0_16.jpg

Dự án tỷ đô của Samsung dẫn đầu khối FDI rót vào Việt Nam quý I/2017

24-03-2017

Quý I/2017 có 223 lượt dự án FDI đăng ký tăng vốn đầu tư với tổng vốn tăng thêm 3,94 tỷ USD, trong đó riêng dự án Samsung Display Việt Nam tại Bắc Ninh là 2,5 tỷ USD.

content 1 mobi
  • 0_18.jpg

    Dòng vốn ngoại chảy từ Philippines sang Việt Nam

    09-09-2016

    Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tại Philippines đang có xu hướng thoái sang các thị trường mới nổi khác trong khu vực Đông Nam Á và Việt Nam nổi lên như một cục nam châm hút những khoản tiền này.

content 2 mobi
content 2
ct9
ct11
ct12
ct14