• Trang chủ
  • Chương trình hội ngộ - Viet World US
  • > Tag
  • > Chương trình hội ngộ
0_cung-bai-den-Do-2.jpg

Hội ngộ Kỷ lục gia lần thứ 47- Gặp mặt cộng đồng Kỷ lục gia miền Bắc lần thứ 6 tại quê hương Quan họ Bắc Ninh

11-07-2022

[KỶ LỤC|VIETKINGS] Vào ngày 10 tháng 7 năm 2022, tại Khu đô thị Hanaka Paris Ocean Park (Đồng Nguyên, Từ Sơn, Bắc Ninh) Trung ương Hội Kỷ lục Gia Việt Nam, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam và Văn phòng Kỷ lục Miền Bắc đã Tổ chức Chương trình: “ Hội ngộ Kỷ lục Gia Việt Nam lần thứ 47 – Gặp mặt cộng đồng Kỷ lục Gia Miền Bắc lần thứ 6” thành công tốt đẹp.

content 1 mobi
content 2 mobi
content 2
ct9
ct11
ct12
ct14