0_vietna.jpg

Doanh nghiệp Việt 'ưu ái' dùng công nghệ nội sau đại dịch

29-06-2020

Sau Covid-19, nhiều doanh nghiệp nhận ra không nên phụ thuộc quá nhiều vào nhập khẩu và đây cũng mở ra cơ hội cho hàng nội địa.

content 1 mobi
content 2 mobi
content 2
ct9
ct11
ct12
ct14