0_Truong-Dai-hoc-Cong-nghiep-Ha-Noi.jpg

[WOWTIMES - VIETKINGS] Đại học Công nghiệp Hà Nội (1898-2024) - Truyền thống kỹ nghệ trăm năm - Top 100 đơn vị còn hoạt động tại Việt Nam

05-05-2024

Trải qua gần 126 năm hình thành và phát triển, tính đến nay Đại học Công nghiệp Hà Nội đã và đang chứng minh được vị thế của mình trên con đường phát triển học thuật cũng như đào tạo nguồn chất lượng cao cho nước nhà trong hành trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

content 1 mobi
Trang 1 của 31 trang (305 bài)12345...>>>
content 2 mobi
content 2
ct9
ct11
ct12
ct14