0_ttxvnxuatkhaucatra11112.jpg

[VIETWORD] Cá tra Việt Nam nhận tin vui từ thị trường Mỹ

13-09-2023

(Vietworld.world) Mức thuế chống bán phá giá cá tra vào Mỹ sơ bộ vừa được công bố giảm so với cùng kỳ năm trước. Hai doanh nghiệp bị đơn bắt buộc có mức thuế lần lượt 0 USD và 0,14 USD/kg.

content 1 mobi
content 2 mobi
content 2
ct9
ct11
ct12
ct14