305443_thumnail-bentre-ds-21.png

Dấu ấn thương hiệu Việt trên thế giới (Phần 18): K COFFEE - Chinh phục thị trường thế giới bằng hạt cà phê Việt Nam

14-11-2023

(Vietworld.world) Sau một năm chinh phục thị trường Mỹ, thương hiệu cà phê K COFFEE của “ông vua tiêu” Phúc Sinh chính thức được chào đón tại nhiều thị trường khó tính.

content 1 mobi
Trang 1 của 2 trang (20 bài)12>>>
content 2 mobi
content 2
ct9
ct11
ct12
ct14