• Trang chủ
  • Bộ sách master ielts - Viet World US
  • > Tag
  • > Bộ sách master ielts
0_vienkyluc-vn_bestplus-vn_vietworld-world_Goldenboo.jpg

Chuyên gia đào tạo IELTS Nguyễn Đức Hiền kết hợp Cựu giám khảo Hội đồng Anh thực hiện bộ sách MASTER IELTS

12-11-2018

"MASTER IELTS" là sự kết hợp hoàn hảo giữa Chuyên gia đào tạo IELTS Nguyễn Đức Hiền và Cựu giám khảo Hội đồng Anh David Lang sau gần 1 năm thực hiện. Bộ sách được sự đồng hành của Viện Kỷ lục Việt Nam - VIETMASTER.

content 1 mobi
content 2 mobi
content 2
ct9
ct11
ct12
ct14